UX – proces og redskaber

Min oplevelse af arbejdet med UX og UI

UI og UX handler om behov og oplevelse. Og jeg ser det som mit arbejde, stadig at argumentere for den stratetisk ultimative rettighed dette perspektiv har i ethvert kommunikationsprodukt, værktøj eller salgskanal. Hvis ikke for brugerne, for hvem så?

Men jeg synes faktisk ofte ikke, det handler om brugervenlighed eller viljen til dette alene. Med dyb respekt for alle de organisationer og virksomheder jeg har arbejdet med og for, synes jeg faktisk ofte spørgsmålene starter et helt andet sted, og trækker tråde langt dybere ind i strategiske overvejelser om organisations formål. Og ender ved de helt basale kommunikationsspørgsmål. Hvem er vores brugere? Og hvad er vores vigtigste budskab?

Modtager, budskab, formål?

  • Hvem er vores modtagere? (Eller hvem satser vi på?)
  • Hvad er vores vigtigste formål? (Hvad vil vi opnå/ændre hermed?)
  • Og hvem er vi selv, som organisation (hvad er vores rolle?)

Jeg plejer altid at bruge tid på at stille disse spørgsmål, inden vi kommer for langt i processen. Nogle gange tager dét i sig selv størstedelen af en workshop, og andre gange er det soleklart og nærmest bare noget, man lige ridser op på 5 min. Om det så er i et hurtigt møde, eller en længere workshop, er det fundamentet for det senere arbejde.

UI og UX værktøjerne

Har vi først de basale formål, modtager og afsender forhold skitseret, er det meget lettere at bruge UX værktøjerne, så vi kommer ned i det rigtige detaljeniveau og finder de steder, hvor vi kan give produktet mere mening og gøre produktets UI lettere for brugerene at gå til.

I de konceptuelle faser bruger jeg user journey mapping, user scenarios, user needs, user requirements og herefter laver jeg skitser og tests, designer prototyper og kærer til sidst om de visuelle detaljer.

Proces – vandfald, scrum, agilt?

Vandfald, agilt, scrum – hvilken model, passer bedst? Det afhænger lidt at hvilken organisation man er i, og hvilken størrelse projekt, man har med at gøre.  Hvis vi er sat sammen i et team, og projektet er stort og forholdsvist udefineret til at starte med, arbejder jeg helst agilt, men nogle gange er der organisatoriske virkeligheder, der kræver et andet setup og andre gange ligger opgaven så nogenlunde klart, at man kan se fra start til slut allerede i den indledende fase.

Ved store og udefinerede opgaver, hvor man løbende har brug for at undersøge og finde svar, arbejder jeg helst agilt. Her gentager vi nærmest nedenstående proces linie  med både research, prototyping og tests i 14. dages perioder – hver gang med et nyt område som fokus.

På den måde får man løbende bygget sin løsning og gået live på de mest forretningskritiske dele først – man får løbende testet sin løsning på rigtige brugere, og kan løbende dykke ned i løsningen, lige der hvor det er vigtigst.

Store digitale løsninger lever henover skiftende behov. Derfor er det vigtigt hele tiden at spørge ind til, hvor det er vigtigst at sætte ind, lige nu parallelt med et fokus på nogle overordende forretningsbehov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Overblik og fornemmelse

Processen starter altid med et møde, og derefter fælles data indsamling af en enhver art. I praksis handler det om at danne sig overblik over feltet, værktøjet skal virke i, gennem kilder som statistik, samtaler med folk i organisationen, konkurrenters løsninger, samarbejdspartnere, samtaler med brugere (eller fremtidige brugere), eksisterende materialer m.fl.

2

Workshop – User Journey Mapping

Herefter laver vi typisk en workshop med øvelser, der handler om modtagergrupperne. Hvem vil vi lave noget for? og hvad er dét eller de overordnede formål med produktet?

Vi prioriterer modtagerne, så vi ikke senere skal bøvle med små-features, der dybest set er til en lav-prioriteret modtagergruppe.

Og vi laver user journey mapping på den eller de væsentligste modtager grupper – hvis vi har nok data (se punkt 3). Og vi finder ud af, hvor de kritiske punkter er. Dem vi kan forbedre!

3

Interviews eller fokusgruppe

Efter at have fastlagt modtagergrupperne, er det rigtigt godt at dykke ned i brugernes oplevelser og behov. Måske er faktisk nødvendigt før vi kan lave ordenlige fact baserede user journey mapping, og vi går så tilbage og gør det efterfølgende (se punkt 2). Det handler om at afdække, hvor man kan gøre noget bedre. Hvilke behov, der er. Når vi har fundet dem, er det meget lettere at finde ud af, hvordan vi imødekommer dem.

4

Wireframes og tests

Med indholdet og sandsynligvis en del yderligere dataindsamling i hånden laver vi en strukturskitse. Helst vil jeg allerede her have udvikler med i processen, så ideerne ikke giver bagslag i forhold til rammer og pris.

Vi tester løbende skitser på brugere, og op imod organisationens ønsker til projektet og tilpasser løbende.

5

Design

Sideløbende med strukturplanlægningen – eller efterfølgende – laver vi look’n feel. Det er bedst at vente til den overordnede struktur er nogenlunde på plads. Helst arbejder vi med at definere generel stil og tone, og designer elementer, der kommer til at være gennem gående på tværs af produktet eller produkterne.

6

Implementering

Jeg følger meget med i implementeringen. Der er ofte ting, der gør det vigtigt at den UX ansvarlige er i tæt dialog med udviklerne, så meningen med løsningen bliver ved med at være i fokus, også selv om der er opdagelser i implementeringen, der kræver alternativer.

7

Indhold i projektet og test

På et tidspunkt i projektet skal der volumen af indhold på. Det gør det lettere både at brugerteste og også at teste teknisk. Her følger jeg ofte med fra sidelinien og kommer med råd, typisk til de redaktionelle på projektet.

8

Launch og forbedring

Vi brugertester efterfølgende igen og sætter evt. surveys i værk, så vi kan holde brugernes meninger, handlinger og statistik op imod hinanden.

Hvis vi skal arbejde med noget eksisterende, er det typisk sådan vi faktisk starter projektet.

9

PS – virkeligheden…

Ofte er der også andre faktorer som tid, økonomi, tilgængelighed af brugere osv. der sætter rammer UX forløbet, så det ender med at se helt anderledes ud. Det vigtigste er, at vi hele tiden har brugerne som pejlemærke, og at vi har en realistisk proces i hovedet, når vi starter ud.

Værd at tænke på…

Pointer, jeg har fundet interessante

Med stor tak til de medier og mennesker, der formidler deres erfaringer videre, har jeg her lavet en art huskeliste til mig selv. Det er bare artikellinks, jeg på en eller anden måde har fundet vigtige, eller også har de slet og ret vakt interesse.

I UI/UX-arbejdet oplever jeg at der er masser af egentlig simple udfordringer, der er tilbagevendende. Der er ting, man udemærket godt ved, men som alligevel bliver nedprioriteret i et trade-off med en anden – måske/måske ikke – ligeså vigtig overvejelse.

Og nogle gange er det sundt for mig at kigge på den igen.