Playground cases

Eksemplerne herunder er alle fra mit begrænsede og ofte ret visuelt fokuserede selvstændige virke.
Giv lyd, hvis du har behov for at høre om mine mere digitale UX og bureau-erfaringer.