Freelance cases

Eksemplerne herunder er alle fra mit begrænsede selvstændige virke.
Giv lyd, hvis du har behov for at høre om mine mere digitale bureau-erfaringer.

Tlf. 40 52 32 82