User journey mapping

Nielsen Normann Group

Lidt god detaljegrad om de enkelte elementer i user journey mapping

https://www.nngroup.com/articles/customer-journey-mapping/