(ABT 18)

Ved totalentreprise efter ABT 18 forstås en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget.

En af de væsentlige nyskabelser i ABT 18 er bygherrens mulighed jf. § 18 for at definere projekteringsfaser, hvor totalentreprenøren ved afslutning af hver af disse skal fremlægge projektmaterialet til bygherrens godkendelse. Dette giver bygherren bedre kontrol med valgte løsninger og kvalitetsniveauer.

(ABT 18)

Ved totalentreprise efter ABT 18 forstås en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget.

En af de væsentlige nyskabelser i ABT 18 er bygherrens mulighed jf. § 18 for at definere projekteringsfaser, hvor totalentreprenøren ved afslutning af hver af disse skal fremlægge projektmaterialet til bygherrens godkendelse. Dette giver bygherren bedre kontrol med valgte løsninger og kvalitetsniveauer.

(ABT 18)

Ved totalentreprise efter ABT 18 forstås en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget.

En af de væsentlige nyskabelser i ABT 18 er bygherrens mulighed jf. § 18 for at definere projekteringsfaser, hvor totalentreprenøren ved afslutning af hver af disse skal fremlægge projektmaterialet til bygherrens godkendelse. Dette giver bygherren bedre kontrol med valgte løsninger og kvalitetsniveauer.